Kopā ar Dievu ceļā (turpinājums)

Baznīca atrodas ceļā kā kopība, kurā cilvēki, kurus no mūžības ir izvēlējis Tēvs savā mīļotajā Dēlā, Kristū atrod ceļu, kā sasniegt mērķi, kas viņiem nosprausts kā pieņemtajiem bērniem. Viņi vienojas ar Kristu, kļūstot viņa Miesa. Caur Viņu viņi atgriežas pie Tēva vienoti ar visu, kas ir debesīs un virs zemes (sal. Ef 1:3-10).

Kopā ar Dievu ceļā  (turpinājums)

Kopā ar Dievu ceļā

Svētais Dominiks un Rožukronis

Aicinām uz Bībeles stundu

Sveicam!!! Felicijai Mičānei – 90

Koncerts. Otrdien, 14. septembrī – Dantes nāves Jubilejā – plkst. 19 tenors Juris Vizbulis un ērģelniece Larisa Bulava koncertē katedrālē ar īpašu programmu.