SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS.

Laipni aicināti visi, kas vēlas tapt

  • kristīti,
  • pieņemt pirmo Svēto Komūniju (iet pie Dievgalda),
  • laulāties,
  • iepazīties vai padziļināt Katoliskās Baznīcas ticības mācības pamatus

Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie – visās vecuma grupās.

Katehēzes nodarbības grupās notiek Kardināla Juliāna Vaivoda Svētdienas skolas telpās Mazā Pils ielā 2, svētdienās pulksten 13.15.

  1. bērniem (1.-4. kl.),
  2. pusaudžiem (5.-8. kl.),
  3. jauniešiem (sākot ar 9. kl.)
  4. pieaugušajiem līdz neierobežotam vecumam.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie diakona Gunāra Konstantīnova +371 29654800

Svētdienas skolas nodarbības parasti notiek divas reizes gadā:

  1. no septembra / oktobra līdz februārim;
  2. no februāra līdz jūnijam.