Sveicināti

Rīgas svētā Jēkaba katedrālē

Jaunumi:

Svētās Mises tiešsaistē:

Svētās Mises notiek:

Sv. Mises Svētdienās

8.00, – Sv. Mise
9.30, – Sv. Mise angļu valodā
11.00, – galvenā Sv. Mise
15.00, – Sv. Mise bērniem
18.00, – vesperes
18.30, – Sv. Mise

Sv. Mises Svētku dienās

8.00 – Sv. Mise
11.00 – galvenā Sv. Mise
18.00 – vesperes
18.30 – Sv. Mise

darbdienās
8.00 – Sv. Mise

trešdienās
18.00 – Adorācija
19.00 – Sv. Mise jauniešiem

katra mēneša 15-jā datumā
11.00 – tiek svinēta Sv. Mise Aglonas Dievmātes godam

Ik mēnesi Sv. Mises tiek svinētas arī:

Sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” – katra mēneša 3. otrdienā plkst. 15.00
Onkoloģijas centrā – katra mēneša 2. otrdienā plkst. 18.00

Gandarīšanas sakramentu var saņemt pirms un pēc Sv. Misēm svētdienās, svētku dienās un darbdienās (no 16.30 līdz 18.30)

Baznīca atvērta ik dienas

no 7.00 līdz 18.00 (slēgta 13.00 līdz 14.30)

šajā laikā ir iespēja personīgi vai telefoniski saņemt tuvāku informāciju par kristībām, laulībām, katehēzi, mājas pasvēti, slimnieku apmeklēšanu, bērēm, kā arī personīgi pārrunāt kristīga rakstura jautājumus, telefons uzziņām: 29991637 vai 67507006

RĪGAS SV. JĒKABA KATOĻU DRAUDZE


  • Adrese: Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050, Latvija
  • Tālrunis: 29991637 (dežurants), 67507006
  • Reģ. nr.: 90000106696
  • Banka: SEB banka
  • Swift: UNLALV2X
  • Konta nr.: LV84UNLA0002000701505
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle