Sveicināti

Rīgas svētā Jēkaba katedrālē

Jaunumi:

Kopā ar Dievu ceļā (turpinājums)

Kāda anonīma kristieša „Vēstule Diognētam” no 2.–3. gadsimta norāda uz kristieti ceļā, kas izvēršas šajā pasaulē. Kristietis gatavs dzīvot jebkurā valstī, apgūt jebkuru valodu, iekļauties jebkurā sabiedrībā, tomēr reliģiskos un morālos uzskatos un uzvedībā atšķiras no apkārtējās pasaules, tāpēc cieš diskrimināciju un pat vajāšanas.

Kopā ar Dievu ceļā (turpinājums)

Svētais Gars bieži darbojas caur cilvēkiem. Tas notika tad, kad Jeruzalemes kopienā izcēlās diskusija par ikdienas labumu sadali atraitņu vidū (sal. Apd 6: 1- 7). Vienotība tiek atjaunota, pateicoties apustuļu iesaistei, kuri lūdz kopienu ievēlēt septiņus vīrus, kas ir „pilni Sv. Gara” (Apd 6: 3; sal. 6: 5), un nozīmē šos septiņus kalpot pie galda.

Svētās Mises tiešsaistē:

Svētās Mises notiek:

Sv. Mises Svētdienās

8.00, – Sv. Mise
11.00, – galvenā Sv. Mise
15.00, – Sv. Mise bērniem
18.00, – vesperes
18.30, – Sv. Mise

Sv. Mises Svētku dienās

8.00 – Sv. Mise
11.00 – galvenā Sv. Mise
18.00 – vesperes
18.30 – Sv. Mise

darbdienās

8.00 – Sv. Mise

katra mēneša trešajā sestdienā

18.00 – Sv. Mise – dziedināšanas dievkalpojums

katra mēneša 15-jā datumā

11.00 – tiek svinēta Sv. Mise Aglonas Dievmātes godam

katra mēneša 4. otrdienā

18.00 – Adorācijas kapelā

Ik mēnesi Sv. Mises tiek svinētas arī:

Sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” – katra mēneša 3. otrdienā plkst. 15.00
Onkoloģijas centrā – katra mēneša 2. otrdienā plkst. 18.00

Gandarīšanas sakramentu var saņemt pirms un pēc Sv. Misēm svētdienās, svētku dienās un darbdienās

Baznīca atvērta ik dienas

no 7.00 līdz 18.00 (slēgta 13.00 līdz 14.30)

šajā laikā ir iespēja personīgi vai telefoniski saņemt tuvāku informāciju par kristībām, laulībām, katehēzi, mājas pasvēti, slimnieku apmeklēšanu, bērēm, kā arī personīgi pārrunāt kristīga rakstura jautājumus, telefons uzziņām: 67 326 419

RĪGAS SV. JĒKABA KATOĻU DRAUDZE


  • Adrese: Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050, Latvija
  • Tālrunis: 67326419
  • Reģ. nr.: 90000106696
  • Banka: SEB banka
  • Swift: UNLALV2X
  • Konta nr.: LV84UNLA0002000701505
Rīgas Sv. Jēkaba katedrāle