RĪGAS SV. JĒKABA KATOĻU DRAUDZE


  • Adrese: Jēkaba iela 9, Rīga, LV-1050, Latvija
  • Tālrunis: 29991637 (dežurants), 67507006
  • E-pasts: jekaba.katedrale@tvnet.lv

Rekvizīti:


RĪGAS SV. JĒKABA KATOĻU DRAUDZE

  • Reģ. nr.: 90000106696
  • Banka: SEB banka
  • Swift: UNLALV2X
  • Konta nr.: LV84UNLA0002000701505