Līdz šī gada beigām arhibīskaps dosies vizitācijā uz 11 draudzēm

Līdz šī gada beigām Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs dosies vizitācijā uz 11 draudzēm. Šajās draudzēs vizitācijas laikā būs iespēja saņemt arī Iestiprināšanas sakramentu (tiem, kuri vēlas saņemt šo sakramentu, pirms tam ir jāsazinās ar konkrētās draudzes prāvestu).

22. augustā arhibīskaps apmeklēs Ikšķiles Svētā Meinarda draudzi, kur pl. 12 svinēs Svēto Misi. 29. augustā pl. 11 Svēto Misi arhibīskaps svinēs Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas baznīcā.

Septembrī Z. Stankevičs dosies uz trim draudzēm. 5. septembrī pl. 14 Svētā Mise būs Skrīveru Jaunavas Marijas Miera Karalienes draudzē. Šajā dienā draudze svinēs baznīcas 20. iesvētīšanas gadadienu. 12. septembrī pl. 11 Svētā Mise būs Mārupes “Ave Maria” draudzē, bet 19. septembrī pl. 12 – Siguldas Jēzus Sirds draudzē. Šajā dienā tiks svinēta šī dievnama 25. iesvētīšanas gadadiena.

3. oktobrī pl. 11 Z. Stankevičs svinēs Svēto Misi Rīgas Svētā Franciska draudzē, bet 10. oktobrī pl. 11 – Salaspils Vissvētākās Jaunavas Marijas – Rožukroņa Karalienes baznīcā. Šajā dienā tiks svinēta dievnama 25 gadu iesvētīšanas jubileja. 24. oktobrī pl. 10 arhibīskaps apmeklēs Rīgas Mūsu Kunga Jēzus Kristus apskaidrošanās grieķu katoļu draudzi, bet 31. oktobrī pl. 10 – Bolderājas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīcu.

14. novembrī arhibīskaps dosies vizitācijā uz Rīgas Svētā Alberta draudzi, kur Svētā Mise notiks pl. 11, bet 21. novembrī pl. 11 Z. Stankevičs vadīs dievkalpojumu Rīgas Kristus Karaļa baznīcā.

KABIA (augusts 9, 2021)