Entries by

Kopā ar Dievu ceļā (turpinājums)

Vatikāna II koncils rosina atvērtību pasaulei kopīgā ceļā un kristīgā misijā ar kristīgās atklāsmes perspektīvu. Visaptverošs Kristus noslēpums stādāms
priekšā, ņemot vērā arī „šīs zemes lietas” un to iespaidu uz kristiešiem (CD, 12).

Kopā ar Dievu ceļā (turpinājums)

Visa pasaule dod iespēju kristiešiem apzināties savu misiju kopīgā ceļā (GS, 90: 1). Kristus Miesas pilnveidē jāsadarbojas visiem dzīvā Kristus locekļiem un visiem Baznīcas bērniem jāapzinās sava atbildība par visu pasauli, attīstot sevī īstu katolisku garu (AG, 36).

Kopā ar Dievu ceļā (turpinājums)

Baznīca savā būtībā ir „vispārējs pestīšanas sakraments” (LG, 48; GS, 45: 1; AG, 1), jo Dievs mīl un vēlas pestīšanu visiem cilvēkiem (SC, 5; AG, 7), tāpēc Baznīca atbilst šai definīcijai tikai tad, kad dara skaidru šo Dieva mīlestības gribu caur kristiešu kopīgo ceļu pasaulē.