Ceļā uz Aglonu.

Ir strauji pietuvojies augusta mēnesis, kas ir vasaras pēdējais mēnesis un brīžiem ar savām dzestrajām naktīm atgādina par rudens tuvošanos. Baznīcā šī mēneša laikā mūsu skats tiek vērsts uz Jaunavu Mariju, kuras debesīs uzņemšanas svētkus svinam 15. augustā.

Arī mūsu katedrāles svētceļnieki 1. augustā izies no Rīgas, lai Aglonā, kopā ar daudziem ticīgajiem, svinētu šos svarīgos Dievmātes svētkus. Tāpat arī vairākas jauniešu grupas no Latvijas ir devušās uz Lisabonu (Portugālē), lai satiktos ar pāvestu un daudziem citiem jauniešiem no dažādām pasaules
malām, kā arī kopā svinētu Pasaules jauniešu dienas. Jauniešu dienu vadmotīvs ir vārdi no Lūkasa Evaņģēlija, kur teikts, ka Marija cēlās un steigšus gāja kalnos uz pilsētu Jūdejas novadā (Lk. 1,39). Šie vārdi, kas apzīmē Jaunavas Marijas gatavību kalpot arī būs tie, ko ceļā pārdomās arī katedrāles svētceļnieki.

Marija arī ir tā, kura lūdzās kopā ar Jēzus sekotājiem (pirms Vasarsvētkiem), un māca pilnīgi paļauties uz Dievu, Viņa žēlsirdību. Lai nenogurstoši klauvējam pie Dieva durvīm! Katru dienu caur Mariju lai nesam pie Dieva sirds visu mūsu dzīvi! Marijas skatienā atspoguļojas debesu Tēva skats. Viņš Mariju darīja par Dieva Māti, tāpat arī Dēla skats uz krusta, darot viņu par mūsu Māti. Ar šo skatu Marija mūs uzlūko šodien. Mums vajag viņas maigo Mātes skatu, kas pazīst mūs labāk, nekā kāds cits, viņas skats ir līdzcietīgs un gādīgs.

Marija, šodien vēlamies tev teikt: Marija, dāvā mums savu skatu. Tavs skats ved pie Dieva, tavu skatu dāvā labais Tēvs, kas aizvien gādā par mums, to dāvā Jēzus Kristus uz krusta, uzņemoties uz sevis mūsu ciešanas, smagumu un grēku. Lai sastaptu šo mīlestības pilno Tēvu, mēs sakām: Marija, dāvā mums savu skatu! Marija, dari mūs gatavus kalpot!