Draudzes Jaunumi

Kopā ar Dievu ceļā

Baznīca Vatikāna II koncilā risināja problēmas un jautājumus, kuri ir būtiski viņai, un tam ir liela teoloģiska nozīme Baznīcas izpratnei par sevi teorijā un praksē. Konkrēti parādīts, ka koleģiālais un sinodālais – kopīgā ceļa - princips Baznīcā saskan ar pāvesta institūciju un amatu.