Priesterim Paulam – 50

Laika upes tecējums patlaban kļuvis ļoti ātrs un nemanot cilvēki, ar kuriem iets kopīgs atziņas un kalpošanas ceļš, no jaunības un agrā brieduma jau iegājuši dzīves pusdienlaikā. Tas ir vislabākais laiks – jo cilvēks šajā dzīves periodā gan vēl rieš ziedus, gan jau nes augļus. Tā arī Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzes administrators priesteris Pauls Kļaviņš kalpo kā ordinēts priesteris 26 gadus, no tiem pēdējos deviņus gadus šajā sirmajā dievnamā. Divdesmit
viens gads aizvadīts, pasniedzot teoloģiju Rīgas teoloģijas institūtā (RTI) uz tagadējā Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra bāzes un Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā (RARZI), kur savulaik bijis viens no gados visjaunākajiem pasniedzējiem ar teoloģijas doktora grādu. Bet šogad 15.
jūnijā pienāk viņa dzīves zīmīgā robežšķirtne – šajā pasaulē aizvadīti piecdesmit gadi. Dzīves pusdienlaiks.

Vairāk par Priesteri Paulu varu uzzināt katedrāles vēstenīsītī (šeit)