Pr. Paula kalpošanai katedrālē – 10.

Pr. Paula Kļaviņa kā administratora kalpojums Sv. Jēkaba Katedrālē aizsākās 2013.g maijā. 3.maijā ar arhibīskapa pieņemto lēmumu, sākumā uz laiku, aizstājot toreizējo draudzes prāvestu Juri Jalinski, bet vēlāk, 23.08 arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičš ieceļ pr. Paulu jau pastāvīgi par Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles administratoru, saglabājot toreiz esošos pienākumus, un to bijis ne mazums: RTI un RARZI docētājs, Rīgas Garīgā semināra rektors līdz 2016. gadam; pēc tam Metropolijas Romas katoļu kūrijas kanclers, arhidiecēzes arhivārs, pēdējos gados – atbildīgais par diecēzes sinodālā ceļa norisi un bīskapa vikārs formācijas jautājumos. Un kur tad vēl darbs pie pr. Paula īpašā sirdsbērna- ”Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles Vēstnesīša” ar bagāto un daudzveidīgo rakstu klāstu!

Pēc nominācijas jaunajā kalpojumā, svinot katedrālē pirmo sv. Misi 9.05.2013.g., pr. Pauls te jau sen nejūtas kā ”jauniņais,” jo sadraudzība ar katedrāli aizsākta no 1982.g., kalpojot kā ministrantam pie altāra laikā, kad šeit kā viceprāvests ir mariāņu tēvs Viktors Pentjušs MIC, kurš tolaik ir arī Rīgas Garīgā semināra pasniedzējs un garīgtēvs. Tāpat kalpo diakons Gunārs, māsa Lienīte un daudzi citi. Tēva Pentjuša MIC personība, paraugs dvēseļu pestīšanas darbā nenoliedzami atstāj iespaidu un sekmē Paula dzīves ceļa izvēli. Par to atgādina tēva Viktora simtgadei veltīta un 2015.g. izdotā pr. Paula Kļaviņa grāmata „Ceļā ar krustu pie Jēzus”, kur priekšvārdā viņš raksta: ”Ticības dzīve arī ir kā ceļš, kuru veicam Baznīcā kopā ar ticības brāļiem un māsām Kristu. Tajā mums laimējas sastapt Jēzu Kristu ne tikai viņa Vārdā, bet arī viņa sekotājos -kristiešos, kuri var mums personīgi atklāt un ļaut piedzīvot Dieva maigumu, mīlestību, žēlsirdību un piedošanu. Pie šādiem kristiešiem, kuri spējuši Dieva žēlastībā izraisīt cilvēka dzīvē pat kardinālus pavērsienus, noteikti minams mariāņu tēvs Viktors Pentjušs MIC”.

Raksta pilno versiju meklē vēstnesītī Nr. 7 (422) 2023. gada 7. maijs