Svētdiena, 28. marts. Palmu – Pūpolu un Kunga Jēzus ciešanu svētdiena

8.00 Sv. Mise par +Jāni, +Janīnu, +Valentīnu Pilāniem, Litānija sv. Jāzepam
11.00 Galvenā Sv. Mise. Svin V.E. arhibīskaps un “Rūgtās asaras”. Tiek svētīti palmu un pūpolu zari
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi
17.30 Krusta ceļā
18.30 Sv. Mise par Juri Brīvnieku
Kolekte visās Svētajās Misēs tiek vākta Garīgā semināra uzturēšanai

Ceturtdiena, 1. aprīlis. Lielā ceturtdiena.

10.00 Hrizmas Sv. Mise. Svin V.E. arhibīskaps
18.00 Sv. Mise – Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena. Svin V.E. arhibīskaps
Ticīgie, kuri pieņēma Sv. Komūniju bīskapa svinētajā Hrizmas Sv. Misē, drīkst pieņemt Sv. Komūniju arī Kunga pēdējo vakariņu piemiņas Sv. Misē vakarā

Piektdiena, 2.aprīlis. Lielā piektdiena. Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena.

Šodien gavēnis ēšanā un atturība no gaļas ēdieniem
13.30 Krusta ceļš
15.00 Kunga ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums. Svin V.E. arhibīskaps
Pilnas alcaidas par piedalīšanos Krusta adorācijā un Sv. Krusta pagodināšanu Kunga ciešanu dievkalpojuma laikā

Sestdiena, 3. aprīlis. Lielā Sestdiena. Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija.

Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša
18.00 Sv. Mise. Vada V.E. arhibīskaps.
Tikai atnestā ūdens un ēdienu svētīšana, Par Kristībā doto solījumu atjaunošanu Lieldienu vigīlijas laikā pilnas atlaidas.

Svētdiena, 4. aprīlis. Kunga augšāmcelšanās diena. Lieli svētki.

8.00 Svinīgs Rezurekcijas – Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums un Sv. Mise, vada V.E. arhibīskaps Vissvētākā Sakramenta adorācija
11.00 Sv. Mise par draudzi. Svētlietu pasvētīšana Jēzus Sirds dievkalpojums
18.00 Vesperes
18.30 Sv. Mise aizlūdzēja nodomā
Pēc katras Sv. Mises ēdienu pasvētīšana Kolekte tiek vākta diecēzes kūrijas – arhibīskapa administrācijas vajadzībām.

Pirmdiena, 5. aprīlis. Lieldienu oktāva. Otrās Lieldienas.

8.00 Sv. Mise par Irēnas un Franča veselību
11.00 Galvenā Sv. Mise. Svin V.E. arhibīskaps. Radio translācija.
18.00 Vesperes
18.30 Sv. Mise par Mežaļu ģimeni