Latvijas Republikas de iure atzīšanai no Svētā Krēsla – 100

Svinīguma pārņemti 18. novembrī gadu no gada atsevišķi katrs savās domās un visi kopā — dievkalpojumos, gājienos, svinīgos sarīkojumos un saietos atceramies brīdi, kad uz Eiropas kartes mazam zemes stūrim pie Baltijas jūras iezīmējās robeža, kas ietvēra sevī tautu ar savu valodu, savām tradīcijām, savu kultūru, savām nacionālām īpatnībām un dedzīgo tieksmi — strādāt, atjaunot, celt, veidot; dzīvot nākotnei savai tautai par godu un tā, lai būtu nākošām paaudzēm ko nodot tālāk: ne tikai savu valsti, bet arī iemantoto kristīgo ticību. Cara režīmam Krievijā sabrūkot, latviešu tauta tika vaļā no krievu imperiālisma uzmācības. Pagaidu valdībai nodibinoties karavīriem sīvās kopējās cīņās izdevās aiztriekt pāri Ventai, Lielupei, Daugavai un Zilupei cara impērijas sabrukuma mantojumu — boļševikus. Latvija bija atbrīvota. Un tauta sāka piepildīt savas ilgas — tā strādāja un cerēja.

Politiķi tajā laikā iestājās par Latvijas valsts juridiskajām tiesībām Parīzes Miera konferencē 1919.g., panāca miera līgumu ar Krieviju (1920.g.11.augustā), veica sarunas par iestāšanos Tautu savienībā un 1921.g. 26. janvārī Antantes Augstākā padome vienbalsīgi nolēma atzīt Latviju de iure. Piecas valstis — Lielbritānija, Francija, Japāna, Beļģija un Itālija — bija atzinušas Latvijas neatkarību bez jebkādiem ierobežojumiem. Tām sekoja citas valstis. Svētais Krēsls, kas toreiz nebija pilntiesīgā valsts statusā (tas notiks ar Laterāna vienošanos 1929.g.), Latviju bija de facto atzinis 1919.g. 13. septembrī, pateicoties priestera Jāzepa Rancāna Romas apmeklējumam ar valdības pilnvarām. Apustuliskais vizitators Polijā arhibīskaps Ahilles Ratti (vēlākais pāvests Pijs XI) 1920. gada martā ieradās Latvijā, iepazinās ar katoliskās Baznīcas stāvokli, apmeklēja valstsvīrus, iepazinās ar Rīgu un visu zemi, braukdams no Rīgas uz Daugavpili un Zemgali. 1921. gada 10. jūnijā Svētais Krēsls de iure atzina Latvijas Republiku.

Pilno rakstu vari atrast katedrāles vēstnesītī Nr. 9 (381) 2021. gada 30. maijā