DIEVA IZCILĀKAIS APMEKLĒJUMS

Kristus dzimšana atgādina maiguma un labestības brīžus, kurus vēlamies neaizmirst. Tie vērš uzmanību uz cilvēka pamatvērtībām: ģimeni, dzīvību, nevainību, mieru un nesavtību. Ziemassvētki ir ģimenes svētki, kad ģimene, sanākusi ap Betlēmes stallīti un eglīti – šiem tradicionālajiem Ziemassvētku simboliem – apzinās, ka tā aicināta būt par dzīvības un mīlestības svētnīcu. Ziemassvētki ir bērnu svētki, jo atklāj pilnīgo nozīmi katrai cilvēka dzimšanai un prieks, kas pavada Mesijas dzimšanu, šādi redzams kā pamats un piepildījums priekam par katru bērnu, kas dzimis pasaulē. Kunga dzimšana liek apzināties nevainības vērtību. Pieaugušiem jāmācās no bērniem, kā tuvoties jaundzimušam Pestītājam ar apbrīnu un sirds tīrību.

Ziemassvētki ir miera svētki, jo īsts miers nācis mums no debesīm. Eņģeļi dzied Betlēmē: „Gods Dievam augstumos un miers virs zemes laba prāta cilvēkiem!” (Lk 2: 14). Šajā laikā, kad priecājamies, nevaram nedomāt par tiem, kuriem nav miera kara konfliktu un vardarbības dēļ. Ziemassvētki ir arī dāvanu svētki: var iedomāties prieku bērnos un pieaugušos, kuri, saņēmuši svētku dāvanas, jūtas mīlēti un vēlas paši sevi dāvāt, kā Bērns, kuru mums rāda silītē Jaunava Marija. Šīs domas tikai daļēji izskaidro Ziemassvētku gaisotni. Ticīgajiem prieka īstais pamats šajos svētkos pastāv tajā, ka mūžīgais Vārds, pilnīgais Tēva attēls, kļuva „miesa”, trausls zīdainis, kas līdzīgs vājam, mirstīgam cilvēkam. Jēzū Dievs pats tuvojās mums un paliek ar mums. Viņš ir nesalīdzināma dāvana, kas ikdienas dzīvē jāpieņem ar pazemību.

Raksta turpinājumu meklē 2022. gada 18.dec. Vēstnesītī.