Diakona Gunāra ordinācijai – 30

1993. gada 25. aprīlī katedrāles dežurants un katehēts ar ordinācijas sakramentu sāka saņemt īpašas žēlastības savā līdzšinējā kalpošanas iespējā vēl vairāk vienojoties ar Jēzu Kristu kā Kunga Kalpu Vārda sludināšanā, žēlsirdības darbu veikšanā, dievnama saimniecisko un praktisko norišu pārraudzībā.

Grieķu vārds diakonos nozīmē kalps. Evaņģēlijs un diakona ordinācija aicina uz konkrētu pašatdevi, kā diakons Gunārs to ir apliecinājis Dieva Tautas priekšā. Viņš ir aicināts būt vispirms par Kristus kalpu, sekot viņa kalpošanas piemēram, dzīvi saistīt ar krusta noslēpumu, Jēzus galveno kalpošanu. Tā arī īstenojusies diakona Gunāra dzīvē līdz ar dažādām veselības kaitēm, fiziskām un garīgām ciešanām par labu Baznīcai.

Krusts ir diakona aicinājuma centrā. Tas ir pestīšanas galvenais darbs. Krusts ir visas viņa sludināšanas un dzīves centrā. Ordinācija pirms 30 gadiem bijusi Gunāra atbilde uz Dieva suverēnu, brīvu izvēli. Jēzus saka: „Ne jūs mani izvēlējāt, bet Es jūs izvēlēju” (Jņ 15:16). Diakona kalpošana saistīta ar sūtību: sludināt ne savu vārdu, bet Dieva vārdu. Dzīvē un kalpošanā vispirms sekot Kristum, kas sūta. Diakonam pašam nepieder ne misija, nedz vēsts. Viņš ir Kristus kalps un Vārda kalps.

Pilnu rakstu vari atrast Vēstnesīsītī Nr. 6 (421) 2023. gada 16. aprīlis