Adorācijas kapelai – 20

Sī gada 11. septembrī svinam 20 gadus kopš iesvētīta nepārtrauktās adorācijas kapela Rīgā, Klostera ielā 4, līdzās sv. Jēkaba katedrālei un Saeimai. Iesvētīšanas svēto Misi toreiz svinēja Kardināls Jānis Pujats, viņš sacīja: “Ja mūsu, gandrīz, miljons iedzīvotāju lielajā pilsētā varam atrast cilvēkus, kuri var stāvēt goda sardzē pie akmens pieminekļa, ir jāatrodas arī cilvēkiem, kas būtu gatavi ik dienas kādu laiku pabūt ar Dzīvo Dievu. Visi ir aicināti pagodināt Jēzu Vissv. Sakramentā!”

Kapelas patstāvīgajiem adorētājiem vai pielūdzējiem jautājot, kāpēc viņi izvēlas pavadīt savu laiku Vissv. Sakramenta klātbūtnē varam sadzirdēt dzīvas un dziļas ticības liecības. Lūk dažas no adorētāju liecībām:

Esmu līdz sirds dziļumiem pateicīga un laimīga par iespēju apmeklēt Jēzu adorācijas kapelā. Tā ir vieta un laiks, kad varu par to nešauboties satikt dzīvo Jēzu, būt ar Viņu, vienoties ar Viņu, atstāt pie Viņa savus grūtumus, atjaunoties, rast atbildes, saņemt šīs un citas žēlastības sev un citiem. Līdz ar Jēzu šeit es satieku arī visu Trīsvienību un Debesu valstību, vajadzīga tikai mana ticība. Adorācijas kapelas esamība un Jēzus klātbūtne tajā bija viens no iemesliem, kas vedināja mani konvertēties katoļticībā, atrast Baznīcu. Tās visas ir nenovērtējamas dāvanas – vispirms jau Jēzus Pats, Viņa Mīlestība un
Žēlsirdība, kas dāvina mums Sevi.

Ienākot kapelā, vienmēr esmu izjutis prieku un ienāk miers, kuru ikdienā nevar iegūt! Skatoties uz Jēzu, vienmēr ir bijusi pārliecība, ka Viņš ir hostijā, dzīvs un klātesošs. Ir bijušas reizes,kad mazinās vai pazūd sāpes, rodas atrisinājums sarežģītām situācijām un nākamā diena pēc nakts adorācijas ir veiksmīga visās jomās!

Kapelā vienmēr (lielākā vai mazākā mērā) piedzīvoju dziļāku Jēzus Kristus klātbūtni un darbību manī. Adorācijā Vissvētākā Sakramenta priekšā es labāk dzirdu Dieva kluso balsi – kā iekšēju pamudinājumu, atbildi uz kādu manu vai problēmu vai lūgšanu. Tas nav katru reizi, bet tomēr diezgan bieži. Ja esmu adorācijā ilgāku laiku, reāli piedzīvoju un iegūstu lielāku sirdsmieru, ir bijušas vairākas reizes, ka tieši pēc adorācijas klusās lūgšanas, izejot no kapelas, manī ienāk lielāka skaidrība, ko un kā darīt kādas situācijās vai sarežģījumos. Šāda klusajā lūgšanā dzīvā Jēzus priekšā esmu konkrēti piedzīvojis atbrīvošanu no dusmu vai satraukuma brīžiem. Vienmēr ir prieks, ka esmu varējis vairāk apklust un pieņemt Jēzus Kristus lielo Mīlestību – būt vienkārši Viņa priekšā – tāds, kāds esmu.

Jau 20 gadus Vecrīgas sirdī ikkatru dienu, katru stundu, minūti un sekundi Tevi gaida Jēzus Kristus! Pateicība Dievam par šo žēlastību! Novērtēsim šo dāvanu ar lūgšanām un savu klātbūtni, apmeklējot kapelu! Aicinām ikvienu, pieteikties vismaz vienai stundai, adorējot kapelā un padarot to atvērtu un pieejamu! Pieteikšanās un informācija zvanot 22474127.

Venite Adoremus-Nāciet pielūgsim!