13. Novembrī Vispasaules trūkumcietēju diena.

Pāvests Francisks vēstījumā 1. Vispasaules trūkumcietēju dienā, atgādināja, ka trūkumcietēji nav problēma: viņi ir resurss, no kura smelties, cenšoties pieņemt un savās dzīvēs praktizēt Evaņģēlija būtību.
Esam aicināti atklāt trūkumcietējos Kristu un iestāties par nabadzīgo vajadzībām.
Svētā Jēkaba katedrāles “Caritas” grupa aicina sarūpēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem dāvaniņas produktus, higiēnas preces.

Vai ziedot kontā:
Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu draudze
Reģ. nr. 90000106696
LV84 UNLA 0002 0007 0150 5,
UNLALV2X